Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία επικοινωνίας

GATZETAKIAS.GR
GDT - Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
Διεύθυνση: Κάτω Μηλιά
Πόλη: Κατερίνη
Νομός: Πιερίας
Τ.Κ: 60100
Α.Φ.Μ: 801190374
Γ.Ε.ΜΗ: 151402448000
Δ.Ο.Υ: Κατερίνης
e-mail: Info@gatzetakias.gr
Telephone
2351081730

Επικοινωνήστε μαζί μας

Captcha